Skapa ett trivsamt antikt inrett hus

Inredning handlar mycket om att skapa och förmedla en känsla. Framför allt brukar de flesta vara ute efter hemtrevnad och...

< >

Vad är en auktoriserad översättare?

Det finns många olika situationer där en översättare kan behövs – allt ifrån enkla, sociala situationer där man vill kommunicera med personer som talar andra språk till viktiga, internationella möten mellan företag eller politiker. När överenskommelser eller kontrakt skall skrivas på mellan olika parter, när man vill ansöka om jobb eller studier i utlandet eller när man vill publicera en text på ett annat språk.

Ibland räcker det med att man tar hjälp av någon som helt enkelt är bra på det språk man vill kommunicera på och med dagens teknologi kan man till och med ta hjälp från olika översättningstjänster på nätet. Många situationer kräver dock en professionell översättare och det är mycket viktigt att man då anlitar en auktoriserad sådan.

En auktoriserad översättare är en person som har studerat språk i flera år och sedan genomgått ett prov vid Kammarkollegiet. Det finns utbildningar för att bli översättare på flera av Sveriges universitet och de varierar i längd, med två år som genomsnitt, och med olika inriktningar som juridik, ekonomi, medicin och konst. Litteratur är en annan stor gren då många översättare arbetar med böcker.

Detta gör att en auktoriserad översättare är väl insatt i det språk som han eller hon arbetar med och förutom fackspråk och special-vokabulär även kan uppfatta finare nyanser i ett språk som ordspråk och slanguttryck. Ett språk är aldrig statiskt, vilket översättare är väl medvetna om. Genom dess ständiga förändringar och utvecklingar kan det ibland vara utmanande att översätta men det är just det som den auktoriserade översättaren är duktig på.

En lika viktig anledning att använda en auktoriserad översättare, förutom själva expertisen, är att juridiskt bindande dokument som översätts fortsätter att vara giltiga. Översättningar av till exempel skolbetyg eller testamenten fortsätter att vara giltiga om de översätts av en auktoriserad översättare.

Comments are closed.